آدرس:
تهران- منطقه 1 – نیاوران – خیابان مقدسی -کوچه ژیلا – پلاک 5

تلفن:

982126852786+

آدرس ایمیل:

tehran.job.pirooztejarat@gmail.com