دی 1398

ابلاغیه گمرک برای ترخیص سریع کالاهای اساسی

ابلاغیه ١۶ بندی گمرک برای ترخیص سریع کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور در حداقل زمان ممکن، پس از بررسی کارشناسان و دریافت تایید وزارت صمت و تصویب کارگروه تنظیم بازار، برای اولین بار به کلیه بنادر و گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.  ابلاغیه ١۶ بندی گمرک برای ترخیص سریع کالاهای اساسی گمرک ایران برای اولین بار ابلاغیه ١۶ بندی را برای ترخیص سریع کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور در حداقل زمان ممکن، پس از بررسی… ادامه »ابلاغیه گمرک برای ترخیص سریع کالاهای اساسی